Presentation
  Tjänster
    Uppdrag
    Kontakta
    Myter
    Startsida
     
   

Mistra AB
Folkungagatan 88
116 22 Stockholm

info@mistra.se

I företag och organisationer är den kommunikation som rör tekniska produkter, processer och tjänster mycket viktig. Teknisk dokumentation skall vara begriplig och förmedla trovärdighet och känsla för kvalitet.

Mistra har lång erfarenhet av vad som krävs för att lyckas med detta och har ett personligt engagemang på en nivå som stora företag sällan kan ge. Vår målsättning är att erbjuda kunden en fullständig lösning, från inledande förstudie och behovsanalys till slutproduktion och leverans av fullt färdig dokumentation.

Kärnverksamheten utgörs av teknisk dokumentation, men omfattar även informationssäkerhet och applikationsprogrammering.