Presentation
    Tjänster
    Uppdrag
    Kontakta
  Myter
    Startsida
     
   

Mistra AB
Folkungagatan 88
116 22 Stockholm

info@mistra.se

"Teknisk dokumentation är bara ett nödvändigt ont."

Inget kunde vara mer felaktigt. Informatören blir en allt viktigare länk mellan tekniken och människan som skall använda den. En målgruppsanpassad dokumentation är en garanti för hög tillgänglighet på system och utrustningar.

"Dokumentationen är en bisak i förhållande till produkten."

Tvärtom – en grundlig informationsanalys och dokumentspecifikation är helt enkelt en förutsättning för att säkerställa slutproduktens kvalitet.

 

 
Nästa
Sida 1 av 2